Co to jest i na czym polega leasing?

Leasing jest formą umowy cywilnoprawnej pomiędzy osobą finansującą i leasingodawcą. Podmiot finansujący przekazuje drugiej stronie prawo do korzystania z przedmiotu lub nieruchomości na określonych warunkach zgodnie z warunkami opisanymi w umowie. Leasingobiorca może w ten sposób zmniejszyć koszty po swojej stronie, a także zyskuje możliwość nabycia przedmiotu po zakończeniu okresu umowy. Jak dokładnie działa umowa leasingowa?

Kto jest formalnym właścicielem przedmiotu leasingu?

Przedmiot leasingu, którym najczęściej jest samochód, należy do osoby finansującej czyli leasingodawcy. Klient ma prawo dzierżawić dany przedmiot za określoną ratę miesięczną. W przypadku leasingu operacyjnego wydatki ponoszone przez leasingobiorcę mogą być wliczane jako koszty uzyskania przychodu zapewniając tarczę podatkową. Z kolei w przypadku leasingu operacyjnego klient może od samego początku umowy nabyć prawo własności do przedmiotu, co pozwala mu na zwiększenie swojego majątku oraz daje prawo do amortyzacji kosztów.

Kto może skorzystać z usługi leasingu?

Leasing to przede wszystkim bardzo korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy za mniejsze koszty miesięczne mogą nabyć prawo do korzystania z przedmiotów i nieruchomości niezbędnych do prowadzenia firmy. Jednakże, wyróżniamy leasing konsumencki zwany także prywatnym. W naszym kraju wciąż nie jest to popularna usługa. W tej formie leasingu, osoba prywatna ma prawo na podobnych zasadach dzierżawić przedmiot leasingu, którym zwykle jest nowy samochód.

Dlaczego warto zdecydować się na leasing?

Głównie ze względu na mniejsze koszty. W przypadku leasingu znacznie mniej angażujemy własne środki niż w przypadku kredytu. Co więcej, zawsze możemy odstąpić od umowy. Ponadto, leasing pozwala korzystać z tarczy podatkowej, dzięki czemu, wiele wydatków związanych z używanym przedmiotem możemy odliczyć od podatku jako koszty uzyskania przychodu. Usługa daje także możliwość rozliczenia podatku VAT. Przedmiot leasingu po wygaśnięciu umowy może zostać nabyty w dużo atrakcyjniejszej cenie na własność.