Kim jest żyrant – obowiązki poręczyciela

W sytuacji gdy nasza zdolność kredytowa nie należy do najmocniejszych, a dodatkowo ciążą nad nami otwarte zobowiązania finansowe, nie możemy liczyć na satysfakcjonującą ofertę kredytu lub pożyczki gotówkowej w banku. Czasami, gdy nagły zastrzyk gotówki jest absolutnie niezbędny, jedynym rozwiązanie może się okazać osoba żyranta czyli poręczyciela. Kto może zostać gwarantem oraz jakie obowiązki i prawa posiada taka osoba?

Kto może zostać żyrantem?

W zasadzie istnieją tylko dwa warunki, które decydują o tym, kto może zostać żyrantem. Pierwszym czynnikiem jest oczywiście zdolność kredytową. Gwarant musi posiadać na tyle dobrą sytuację finansową, aby równoważyła ona niską zdolność kredytową pożyczkobiorcy. Bardzo często banki i firmy pożyczkowe stawiają także warunek wieku zgodnie z którym, żyrant musi się mieścić w przedziale wiekowym: 18-75. Poręczycielem może być ktoś z rodziny lub z grona znajomych.

Jak przyznawana jest pożyczka na żyranta?

Osoba żyranta jest potrzebna w formie zabezpieczenia zobowiązania jakie zaciągasz. Bank uwzględnia możliwość, że Twoja słaba sytuacja finansowa może rodzić problemy ze spłatą długu. W takiej sytuacji instytucja będzie dążyła do odzyskania swoich środków od osoby żyranta. Aktualnie, pożyczki z żyrantem są przyznawane także przez Internet. Wystarczy we wniosku podać dane gwaranta. Bank lub firma pożyczkowa skontaktuje się z tą osobą, a następnie oceni jej zdolność kredytową. Następnie, na bazie uzyskanych informacji podjęta zostanie decyzja o przyznaniu pożyczki.

Jakie są prawa i obowiązki żyranta?

Poręczyciel ponosi pełną odpowiedzialność za zobowiązanie finansowe w sytuacji, gdy kredytobiorca przestaje spłacać swoje zadłużenie. Należy o tym pamiętać także przy egzekucji komorniczej. Żyrant ma natomiast pełnie prawo wglądu w obecną sytuację ze spłatą zobowiązania. Co więcej, bank lub firma pożyczkowa ma obowiązek poinformować gwaranta o opóźnieniu kolejnej raty zadłużenia. Początkowo takie sprawy są załatwiane polubownie. Dopiero przy dłuższym opóźnieniu pożyczkodawca podejmuje konkretne kroki mające na cel odzyskania zobowiązania.