Koszty poza-odsetkowe – czym są?


Oprocentowanie nominalne często jest postrzegane przez pożyczkobiorców jako wskaźnik, który informuje o kosztach, jakie trzeba będzie ponieść w związku z okresem finansowania. To bardzo często popełniany błąd, ponieważ o wszystkich wydatkach informuje nas wskaźnik RRSO, który uwzględnia również koszty poza-odsetkowe. Jakie opłaty niezwiązane z oprocentowaniem ponoszą osoby decydujące się na kredyt lub pożyczkę?

Ubezpieczenie kredytu lub pożyczki

Jednym z głównych kosztów odsetkowych jest ubezpieczenie kredytu lub pożyczki. Najczęściej z opłatą tą spotkamy się przy dużych zobowiązaniach. Pożyczkodawca w ten sposób już na początku okresu finansowania otrzymuje pewną kwotę, która stanowi zabezpieczenie na wypadek opóźnień w spłacie zobowiązania. Ubezpieczenie jest ustalane indywidualnie z klientem. W wielu przypadkach istnieje możliwość uniknięcia kosztów ubezpieczenia poprzez ustanowienie innej formy zabezpieczenia dla naszego zobowiązania finansowego.

Prowizja od przyznanego zobowiązania

W przypadku kredytów i pożyczek gotówkowych klient powinien również zwrócić uwagę na koszty prowizji. Opłata ta jest wyrażana procentowo od kwoty całego zobowiązania. Prowizja waha się zwykle w przedziale kilku – kilkunastu procent, ale zdarzają się sytuacje, w których dodatkowa opłata może być wyższa niż 20%. W przypadku kredytu na dużą sumę, tak duża prowizja jest wyjątkowo niekorzystna dla klienta, który w tej sytuacji będzie po prostu stratny.

Dodatkowe opłaty operacyjne

W kosztach pozaodsetkowych wyróżniamy także wszelkie opłaty związane z przygotowaniem i uruchomieniem pożyczki. Należy tu wyróżnić opłaty administracyjne, opłatę za rozpatrzenie wniosku, opłatę za przygotowanie umowy. Niektóre firmy pożyczkowe oferują także obsługę domową, w której konsultant odwiedza klienta w jego domu by tam przygotować umowę pożyczkową. Z taką usługą często wiążą się dodatkowe koszty poza-odsetkowe.