Intercyza – co to jest i czy warto ją spisywać?


Na rozdzielczość majątkową decyduje się coraz więcej osób zawierających związek małżeński. Czym jest taka intercyza? Skąd jej popularność i czy warto ją spisać? Sprawdzamy!

Jak mówi Kodeks rodzinny i opiekuńczy, po ślubie małżonków obejmuje wspólność majątkowa. W praktyce oznacza ona, że wszystko, co od tej pory małżonkowie zgromadzą, będzie częścią ich wspólnego majątku. Jest to pewnego rodzaju zabezpieczenie finansowe dla tworzącej się rodziny i stanowi podstawy jej budowania. W skład wspólnego majątku wchodzą wynagrodzenia na pracę, dochody z prowadzonej działalności gospodarczej, zakupione nieruchomości oraz ruchomości. Od tej reguły jest jednak wyjątek, wystarczy spisać tzw. intercyzę…

Intercyza – co to takiego?

Pod nazwą intercyzy kryje się akt notarialny, który jest umownym ustrojem między małżonkami. Intercyzę zwykle zawiera się przed ślubem, jednak nie jest konieczne, równie dobrze można ją podpisać i po nim. Zgodnie z zapisami intercyzy majątek można podzielić na kilka sposobów:

  • Ograniczenie wspólności majątkowej – w tym przypadku małżonkowie mogą wyłączyć tylko niektóre składniki z majątku wspólnego. Jakie? O tym decydują oczywiście oni.
  • Rozszerzenie wspólności majątkowej – decydując się na taką intercyzę, małżonkowie postanawiają do wspólnego majątku, włączyć także majątek osobisty, który zgromadzili przed ślubem.
  • Rozdzielczość majątkowa – podpisanie takiej intercyzy skutkuje brakiem wspólnego majątku. Każde z małżonków dysponuje odrębnymi majątkami osobistymi, którymi mogą zarządzać w dowolny sposób.

Czy intercyza to dobry pomysł?

Pewnie znajdą się zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy spisania intercyzy. Jeśli wychodzimy z założenia, że ślub jest wstępem do wspólnego życia i chcemy wspólnie zbudować sobie wygodne życie, to intercyza jest tutaj zbędna. Z drugiej strony, jeśli chcemy zachować majątek osobisty, który się zgromadziliśmy, bez pomocy współmałżonka, warto spisać intercyzę. Nie musimy decydować się przecież na pełną rozdzielczość, mamy do wyboru też inne możliwości.