Progi podatkowe – rozliczenie 2019

Nowy rok dla każdej osoby fizycznej wiąże się z koniecznością rozliczenia podatku. Aby jednak zrobić to prawidłowo, trzeba wiedzieć, jakie obowiązują progi podatkowe. W Polsce panuje jedna żelazna zasada, która mówi, że płacimy tym większy podatek, im więcej mamy dochodów. Ile jednak wynoszą progi podatkowe w 2019 roku? 

Co to są progi podatkowe?

Progi podatkowe to nic innego jak stawki procentowe podatku dochodowego.  Progi te dla osób fizycznych ustalane są odgórnie i obowiązują w rozliczeniach podatku dochodowego. To, jednak w jakiej skali podatkowej się znajdziemy, zależy od tego, jakie dochody uzyskaliśmy w danym roku. Od tego uzależniona jest również wysokość kwoty wolnej od podatku oraz ewentualny przyznany zwrot, jeśli wystąpi nadpłata podatkowa. W poprzednich latach w Polsce obowiązywały dwa progi podatkowe – 18% oraz 32%. Stawką 18% objęci byli podatnicy zarabiający rocznie poniżej 85528 zł, a stawką 32% obowiązywała tych, którzy zarobili więcej niż 85528 zł.

Progi podatkowe w 2019 roku 

Mimo wielu zapowiedzi rządu, dotyczących zmiany stawek opodatkowania oraz samego progu zarobków, ostatecznie pozostały one bez zmian. Co oznacza, że w 2019, podobnie jak w latach ubiegłych, obowiązują stałe dwa progi podatkowe – 18% i 32%. W 2019 roku zmianie nie uległa również wysokość kwoty podatku do zapłaty po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego i jej wysokość wynosi 15395,04 zł. Widoczne zmiany nastąpiły jednak w kwocie wolnej od podatku. W świetle nowych regulacji z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, kwota zmniejszająca podatek (kwota wolna od podatku) wynosi 8000 zł. Same zasady wyliczania kwoty zmniejszającej podatek w 2019 roku się nie zmieniły. Aby obliczyć właściwą dla siebie wysokość podatku i tym samym dobrze rozliczyć się za poprzedni rok, wystarczy poznać te dane i dostosować je do swoich zarobków.