Zwrot podatku 2019 – jak go wyliczyć?


Nowy rok niesie obowiązek rozliczenia się z fiskusem. Jaki zwrot podatku przysługuje podatnikom za 2018 rok? Jak go wyliczyć? Podpowiadamy!

Kiedy przysługuje nam zwrot podatku?

Zwrot podatku przysługuje wtedy, gdy w deklaracji rocznej wykażemy nadpłatę. Zwrot podatku otrzymać można, jeśli w poprzednim roku kota wpłaconych zaliczek jest wyższa niż należny podatek. Z tego typu sytuacją mamy zwykle do czynienia, kiedy zaliczka pobierana na rzecz podatku odnosi się bardzo wysokiego progu podatkowego. W polskim prawie osoby fizyczne, których roczne dochody są niższe niż 85528 zł obowiązuje podatek w wysokości 18%. Dochody przekraczające ten poziom obejmuje już wyższy podatek w wysokości 32%. Jeśli kwota zaliczki na poczet podatku pobierana była z założeniem, że zostanie osiągnięty wyższy próg podatkowy, a wyniósł mniej, to podatnikowi przysługuje zwrot nadpłaty. Zwrot podatku można uzyskać również, gdy się korzysta z ulg podatkowych, jak na przykład ulg prorodzinnych (uzależniona od liczby posiadanych dzieci), ulgi internetowej, czy ulg zdrowotnych (w tym ulgi na leki, sprzęt rehabilitacyjny). Prawo do zwrotu podatku przysługuje też wtedy, gdy podatnik wykaże zwiększone koszty uzyskania przychodu, jak np. przy dojazdach do pracy odległej od miejsca zamieszkania, gdzie pracodawca nie gwarantuje tzw. dodatku za rozłąkę.

Jak wyliczyć zwrot podatku 2019?

Aby wyliczyć zwrot podatku 2019, wejdź na stronę finanse.mf.gov.pl, następnie kliknij przycisk portal podatkowy i wybierz e-deklarację. Wybierz wyszukiwarkę w kolumnie po lewej stronie ekranu i kliknij przycisk zwrot nadpłaty PIT. Podaj swoje dane identyfikacyjne – PESEL lub NIP, a także kwotę przychodu za 2017 rok. Zastanawiasz się skąd wziąć kwotę przychodu? Potrzebne dane odczytać możesz z formularza PIT – przykładowo dla PIT-37 będzie to pozycja 64 i 95. Po wprowadzeniu poprawnych danych i wybraniu odpowiedniego dla siebie urzędu skarbowego pojawi się informacja o tym, na jakim etapie znajduje się Twój wniosek podatkowy, a Ty będziesz mógł sprawdzić, w jakiej wysokości otrzymasz nadpłatę.