Zasiłek dla bezrobotnych w 2019 r. – jaka jest jego wysokość?

W naszym kraju bezrobotni mogą liczyć na wsparcie ze strony państwa. Świetnym przykładem tego jest zasiłek dla bezrobotnych. Jego wysokość zmienia się co roku. Jakie stawki obowiązują w 2019 roku? Sprawdzamy!

Zasiłek dla bezrobotnych – czym jest i kto się może o niego ubiegać?

Jak sama nazwa wskazuje, zasiłek dla bezrobotnych jest formą wsparcia finansowego dla osób, które utraciły pracę i nie są w stanie samodzielnie się utrzymać. Oczywiście to nie znaczy, że każdy bezrobotny od ręki otrzyma pieniądze. Najpierw trzeba spełnić odpowiednie warunki, które reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Co więc należy zrobić, by otrzymać zasiłek? Na początek trzeba zarejestrować się w urzędzie pracy, a następnie mieć odpowiedni staż pracy i wykazać, że przepracowano minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację w urzędzie pracy, czyli po prostu przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające pobieranie za pracę co najmniej minimalnego wynagrodzenia. Co więcej, zasiłek przyznawany jest bezrobotnym, jeśli nie urząd pracy nie ma dla niego żadnych propozycji stażu, przygotowania zawodowego lub pracy.

Jakie stawki obowiązują w 2019 roku?

Bezrobotny, który spełnia wszystkie wymogi, otrzymuje zasiłek na okres sześciu lub dwunastu miesięcy. Jego wysokość nie jest wartością stałą, co oznacza, że każdego roku mamy do czynienia z innymi stawkami. Do dnia 31 maja 2019 roku obowiązują stawki zasiłku, które Ministerstwo Finansów ustaliło w 2019 roku. Zgodnie z nimi bezrobotni, którzy przepracowali mniej niż 5 lat, mogą otrzymać zasiłek w kwocie 678,30 zł w ciągu pierwszych trzech miesięcy, w kolejnych 532,60 zł. Osoby, które mają łączny staż pracy od 5 do 20 lat, otrzymają świadczenia w wysokości 847,80 zł przez pierwsze trzy miesiące, a w następnych 665,70 zł. Osoby, które przepracowały w sumie ponad 20 lat, otrzymają świadczenie w wysokości 1017,40 zł przez pierwsze trzy miesiące, a w kolejnych 798,90 zł.