Ustawa Antylichwiarska – podstawowe założenia

W roku 2016 w życie weszła Ustawa Antylichwiarska, której zadaniem było ukrócenie nieetycznych praktyk firm pożyczkowych w celu ochrony konsumentów. Z perspektywy czasu możemy stwierdzić, że nowe prawo z całą pewnością poprawiło sytuacje, jednak w ustawie wciąż istnieją pewne dziury, z których skwapliwie korzystają pożyczkodawcy. W jaki sposób Ustawa Antylichwiarska z 2016 roku broni praw konsumentów?

Ograniczenia w maksymalnym koszcie pożyczki

W przeszłości, niektóre firmy pożyczkowe bardzo mocno windowały koszty pozaodsetkowe, co sprawiało, że klienci tracili ogromne pieniądze na rzecz pokrycia całkowitego kosztu finansowania. Ustawa Lichwiarska w pewien sposób ogranicza ten proceder wprowadzają dwa ograniczenia:

  • Suma wszystkich pozaodsetkowych kosztów nie może przekroczyć 25% kwoty pożyczki i 30% w skali roku.

  • Wszystkie koszty poniesione przez pożyczkobiorcę nie mogą być wyższe niż suma pieniędzy, która zostały mu wypłacone z tytułu pożyczki.

  • Jeśli w ciągu 120 dni od daty zawarcia pierwszej pożyczki, firma udzieli klientowi kolejnej, limit kosztów odsetkowych uwzględnia pierwszą umowę.

W ten sposób, ustawa wyeliminowała sytuacje, w których pożyczkobiorcy byli zmuszeni oddawać kilkakrotność tego co pożyczyli. I choć wiele firm balansuje przy granicy maksymalnych limitów, to sytuacja niewątpliwie uległa poprawie. Co więcej, ostatni z powyższych przepisów skutecznie ogranicza „rolowanie” pożyczek sprzyjające tworzeniu się spirali zadłużenia.

Ustawa wciąż wymaga poprawek

Choć ustawa bez wątpienia wniosła wiele dobrego i znacznie ograniczyła nieuczciwe praktyki niektórych firm pożyczkowych, to wciąż zdarzają się podmioty, które robią wszystko aby znaleźć kolejne luki w ustawie. Tych jest niestety całkiem sporo. Jednym z procederów jest pozorne refinansowanie. Firma pożyczkowa odsyła klienta to innego pożyczkobiorcy, który podpisuje nową umowę niezależną od tej poprzedniej. W rezultacie, wystarczy zgodna współpraca dwóch firm pożyczkowych, aby obejść niektóre założenia Ustawy Antylichwiarskiej.