500+ na pierwsze dziecko – jak otrzymać?

Program Rodzina 500+ ma za zadanie wspierać rodziny w zapewnieniu dzieciom odpowiedniego poziomu materialnego. Świadczenie w znacznym stopniu przyczyniło się do zmniejszenia problemu niżu demograficznego w naszym kraju. Z programu korzystać mogą wszystkie rodziny posiadające przynajmniej dwójkę dzieci. Jak wygląda kwestia rodzin z jednym dzieckiem? Czy można otrzymać świadczenie 500+ na pierwsze dziecko?

Program 500+ na pierwsze dziecko

Otrzymanie świadczenia na pierwsze dziecko jest możliwe, jednak wiąże się ze znacznie większą liczbą formalności, a także z warunkami, które musi spełniać rodzina. Głównie chodzi tu o warunek sytuacji finansowej. Dlatego też, rodzice ubiegający się o świadczenie 500+ na pierwsze dziecko muszą uzbroić się w cierpliwość. Potrzebne będzie zebranie wielu dokumentów. Bardzo często konieczne okaże się kilka wizyt w urzędzie oraz w MOPS-ie w celu rozwiązania wszelkich wątpliwości.

Warunki otrzymania 500+ na pierwsze dziecko

Podstawowym kryterium w tej kwestii jest całkowity, miesięczny dochód na jednego członka rodziny. Próg ustanowiono na 800 PLN w przypadku dzieci zdrowych, a także 1200 PLN w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością. Dodatkowym warunkiem w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko jest czerpanie dochodu z alimentów. Do złożenia wniosku o przyznanie 500+ wystarczy jednak decyzja sądu na wniosek zabezpieczenia roszczenia alimentów. W tej sytuacji, rodzic może ubiegać się o środki z programu jeszcze przed zapadnięciem wyroku sadu.

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania świadczenia?

Jeśli rodzice starają się o świadczenie 500+ na pierwsze dziecko, potrzebna jest znacznie większa liczba dokumentów. Podstawową kwestią jest udokumentowanie przychodów rodziny. Zaświadczenie o dochodach uwzględnia wszelkie środki podlegające podatkowi dochodowemu. Oświadczenie uwzględnia natomiast faktyczny dochód uwzględniając także źródła, które nie znajdują się w zaświadczeniu. Rodzice do wniosku muszą dołączyć także wszelkie oświadczenie i zaświadczenia potrzebne do rozstrzygnięcia decyzji o objęcie dziecka programem 500+ np. akt notarialny.