Kiedy żyrant nie musi spłacać kredytu? Jakie ma prawa i obowiązki?

Z roku na rok w Polsce maleje liczba żyrowanych kredytów. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności spoczywającej na poręczycielu i nie chce ryzykować swoim kapitałem. Co może zrobić żyrant w sytuacji, gdy kredytobiorca nie spłaca swojego zobowiązania? Czy istnieje sposób na odzyskanie utraconych pieniędzy?

Obowiązek poręczyciela kredytu

Żyrant odpowiada całym majątkiem za zobowiązanie przyznawane kredytobiorcy. W sytuacji, gdy klient przestaje spłacać zobowiązanie, wierzyciel występuje do żyranta o uregulowanie kwestii. Żyrant w takiej sytuacji musi przejąć spłatę zobowiązania, ponieważ w innym razie grozi mu postępowanie komornicze. Co ważne, poręczyciel spłaca wyłącznie zobowiązanie i nie obejmują go dodatkowe opłaty, np. z tytułu karnych odsetek.

Żyrant powinien dążyć do zabezpieczenia swoich interesów

Jeśli już decydujemy się na rolę poręczyciela, powinniśmy zrobić wszystko, aby wymóc na kredytobiorcy zabezpieczenie naszej sytuacji. Skutecznym rozwiązaniem może być ubezpieczenie kredytu, które obejmuje śmierć kredytobiorcy, trwały uszczerbek na zdrowiu, a także utratę pracy. W takiej sytuacji, żyrant nie będzie zmuszony do spłaty zobowiązania.

Gwarant może ubiegać się także o zabezpieczenie rzeczowe, np. w formie hipoteki lub cennej ruchomości. W momencie problemów ze spłatą zobowiązania, taka rzecz przechodzi na własność gwaranta i może zostać sprzedana w celu pozyskania środków na dalszą spłatę zobowiązania.

Na czym polega roszczenie regresowe?

Jeśli żyrant nie zadbał o należne zabezpieczenie w momencie podpisywania umowy, nie ma praktycznie żadnych możliwości w celu ominięcia spłaty cudzego zobowiązania.

Może natomiast podać nierzetelnego pożyczkobiorcę do sądu i wystąpić o zwrot pieniędzy na mocy roszczenia regresowego. Tylko część podobnych spraw kończy się odzyskaniem pieniędzy przez żyranta. W wielu sytuacjach gwarant musi się jednak pogodzić z utratą środków przeznaczonych na spłatę zobowiązania.