Wyniki badań Barometru Providenta 2018 – co z nich wynika?

Eksperci w dziedzinie finansów podkreślają, jak ważne jest stworzenie poduszki finansowej, która pozwoli zabezpieczyć się na wypadek nieoczekiwanych sytuacji w przyszłości. Wyniki badań Barometru Providenta 2018 informują nas o tym, jak oszczędzają Polacy oraz jakie ich zdaniem powinno być właściwe zabezpieczenie finansowe. Sprawdźmy, jakich odpowiedzi udzielali respondenci w badaniach na temat oszczędzania.

Problemy osób młodych z oszczędzaniem

W grupie badanych w wieku 15-24 lat, aż 81% ankietowanych mężczyzn i 75% kobiet stwierdziło, że posiadanie oszczędności na przyszłość jest bardzo ważne. To niestety nie przekłada sią na wyniki osób, które rzeczywiście oszczędzają. Jedynie co trzecia osoba młoda w Polsce posiada oszczędności, które stanowią solidny bufor bezpieczeństwa finansowego. Socjologowie wskazują na dwie przyczyny takiego stanu rzeczy: rozwój social media, który wywiera przymus dodatkowych zakupów oraz nieco przestarzały program nauczania, w którym pomijane są kompetencje oszczędzania.

Oszczędzanie przychodzi z wiekiem?

Znacznie większą grupę osób oszczędzających spotkamy natomiast w przedziale wiekowym 60-70 lat. Tutaj aż 90% respondentów uznaje potrzebę tworzenia poduszki finansowej. Oszczędności posiada jednak tylko 50% tych osób. Wyniki wskazują jednak, że seniorzy najlepiej radzą sobie z oszczędnościami i potrafią odłożyć przynajmniej minimalny próg gwarantujący większe bezpieczeństwo. Z drugiej strony, osoby starsze częściej dzielą się posiadanymi pieniędzmi ze swoimi dziećmi oraz wnukami.

Polacy nie potrafią oszczędzać?

Wyniki badań Barometru Providenta 2018 wskazują, że wciąż rośnie grono osób oszczędzających pieniądze. Niestety, aż 40% Polaków nie jest w stanie zgromadzić na swoim koncie środków, które mogłyby tworzyć minimalną poduszkę finansową. Zdaniem ekspertów, zachodzi potrzeba większej edukacji zarówno osób młodych jak również dorosłych w dziedzinie oszczędzania. Często, brak oszczędności nie wynika bowiem z niedostatecznych dochodów, ale z braku świadomości na temat tego, jak ważne jest odkładanie pieniędzy na wypadek nieoczekiwanych sytuacji.