Czym jest restrukturyzacja zadłużenia?

Przed udzieleniem kredytu bank uwzględnia ewentualne czynniki losowe, które mogą wpłynąć na problemy ze spłatą zobowiązania. Mimo to, zdarzają się jednak przypadki, w których nagłe sytuacje, takie jak np. utrata pracy, uniemożliwia dalsze spłacanie kredytu na ustalonych wcześniej warunkach. Rozwiązaniem dla takiej ewentualności jest restrukturyzacja zadłużenia. Na czym polega ten proces i dlaczego warto się na to zdecydować?

Zmiana warunków spłaty zobowiązania

Restrukturyzacja zadłużenia to nic innego jak po prostu zmiana warunków dalszej spłaty kredytu. Jeśli w naszym życiu wydarzą się nagłe sytuacje, które uniemożliwią spłacanie zobowiązania, warto skontaktować się z bankiem i przedyskutować możliwe opcje. W interesie banku nie jest dochodzenie swoich praw poprzez windykację i egzekucję komorniczą. To wiążę się z wydatkami, których bank woli uniknąć. Z kolei dłużnik może w ten sposób odzyskać płynność finansową i uniknąć konsekwencji prawnych związanych z niespłacaniem zadłużenia.

Tymczasowe zawieszenie spłaty zobowiązania

Bardzo popularną formą restrukturyzacji zadłużenia jest zawieszenie spłat. Dłużnik przez kilka miesięcy nie musi spłacać kolejnych rat kredytu. Zostaną one przesunięte wraz z odsetkami na dalszy termin. W ten sposób, dłużnik zyskuje czas na uregulowanie swojej sytuacji finansowej. Jeśli przyczyną problemów jest utrata pracy, osoba ma czas by znaleźć nową posadę i ponownie uzyskać źródło dochodu. Dokładne warunki oraz okres zawieszenia spłaty są ustalane indywidualnie.

Konsolidacja zadłużenia czyli jedna, mniejsza rata

Kredytem konsolidacyjnym mogą zainteresować się osoby posiadające jednocześnie kilka zadłużeń. W tej sytuacji bank może nam udzielić kredyt na spłatę aktualnych zobowiązań finansowych. W ten sposób, kilka kredytów zamieniamy na jeden duży. Jednocześnie, termin spłaty jest ustalany na takich zasadach, aby miesięczna rata była niższa niż dotychczasowe koszty ponoszone przez dłużnika. Niższa rata pozwala odzyskać płynność finansową i kontynuować spłatę kredytu na nowych warunkach. Jedynym minusem jest oczywiście większy koszt ogólny związany z dłuższym okresem finansowania.