Załamanie niemieckiej gospodarki – konsekwencje dla Polski


Rok 2018 miał być wyjątkowo udany dla niemieckiej gospodarki. Statystyki przygotowane przez mBank pokazują jednak, że nasz zachodni sąsiad boryka się z bardzo poważnymi problemami, które mogą bezpośrednio wpłynąć na sytuację w Polsce. Produkcja przemysłowa w Niemczech od roku 2009 spadła o 4,7%. W roku ubiegłym trend spadkowy wyraźnie przyspieszył. Nic nie wskazuje również na to, by były to jedynie przejściowe problemy.

Katastrofalny ostatni kwartał 2018 roku

Sygnały alarmowe pojawiły się już we wrześniu. W tym miesiącu zanotowano istotny spadek w produkcji przemysłowej. Początkowo wydawało się, że jest to wpływ nieco gorszej koniunktury w sektorze motoryzacji. Niemieckie marki prowadzą bowiem zaawansowane prace nad zmniejszeniem emisji spali. Kolejne miesiące pokazały jednak, że trend spadkowy dotyczy także innych sektorów przemysłu. Przede wszystkim energetyki oraz budownictwa. Kilkuprocentowy spadek na przestrzeni kwartału oznacza, że rok 2018 był dla niemieckiej gospodarki najgorszy od dziewięciu lat.

Czy sytuacja Niemiec odbije się na Polsce?

Przynależąc do Unii Europejskiej, Polska musi liczyć się z konsekwencjami kryzysu gospodarczego w najważniejszych państwach członkowskich. Jednocześnie, Niemcy to nasz najważniejszy partner handlowy, do którego trafia blisko 30% rodzimej produkcji przemysłowej. Spowolnienie na niemieckim rynku może oznaczać ograniczenie importu. Czynnikiem zwiększającym nasze bezpieczeństwo jest stopniowe zwiększanie wynagrodzeń. To napędza konsumpcjonizm i sprawia, że produkcja w Polsce w roku 2018 stała na bardzo wysokim poziomie.

Drastyczne spowolnienie niemieckiej gospodarki może być jednak symptomem kryzysu globalnego. Od kilku miesięcy obserwujemy wzmożony konflikt handlowy między Chinami i USA. W efekcie, chiński eksport został znacząco ograniczony. Jednocześnie, zauważono także obniżony eksport produktów przemysłowych z Niemiec oraz Wielkiej Brytanii. W roku 2018 może dojść do znacznej podwyżki cła, co bardzo negatywnie odbije się na europejskim eksporcie. Sytuacja jest zatem poważna i może mieć bolesne konsekwencje dla Polski.