W jakich sytuacjach przysługuje urlop okolicznościowy?

Urlop okolicznościowy nie jest wliczany w poczet przysługujących nam ustawowo dni wolnych, które możemy wykorzystać w jednym roku. Do skorzystania z urlopu okolicznościowego upoważniają nas ważne wydarzenia, takie jak ślub, narodziny dziecka czy śmierć osoby bliskiej. W jakich dokładnie sytuacjach przysługuje nam urlop okolicznościowy i jak możemy go wykorzystać?

Sytuacje upoważniające do urlopu okolicznościowego

Możemy wyróżnić cztery sytuacje, w których przysługuje nam urlop okolicznościowy. Pierwszą jest ślub nasz lub naszych dzieci. W takiej sytuacji przysługuje nam jeden dzień wolnego. Kolejną okolicznością jest śmierć osoby bliskiej. Tu przysługuje nam 1 lub 2 dni wolnego w zależności od stopnia pokrewieństwa z osobą zmarłą. Kolejna sytuacja to narodziny dziecka, które uprawniają do 2 dni urlopu okolicznościowego. Ponadto, kolejne dwa dni można wykorzystać w przypadku konieczności opieki nad dzieckiem, które nie przekroczyło 14. roku życia.

Formalności związane z urlopem okolicznościowym

Pracownik jest zobowiązany poinformować swojego pracodawcę z wyprzedzeniem o terminie wykorzystania urlopu okolicznościowego. Wyjątkiem jest oczywiście śmierć osoby bliskiej. Tutaj powinniśmy powiadomić naszego pracodawcę najpóźniej w drugim dniu nieobecności w pracy. Do skorzystania z urlopu okolicznościowego wymagane są także dokumenty np. akt zgonu lub akt urodzin. Należy je przedłożyć niezwłocznie po otrzymaniu. W innym razie, urlop okolicznościowy zostanie uznany jako wypoczynkowy. Wyjątkiem, który nie wymaga dokumentów jest 2 dniowy urlop przysługujący z konieczności opieki nad dzieckiem.

W jaki sposób wykorzystać urlop okolicznościowy?

Urlop okolicznościowy nie przysługuje wyłącznie w dniu, w którym miało miejsce ważne wydarzenie. W przypadku ślubu, możemy wykorzystać ten dzień np. na załatwianie formalności związanych z organizacją uroczystości. A zatem, urlop okolicznościowy może być wykorzystany w dniach, które są bezpośrednio związane z wydarzeniem upoważniającym do otrzymania dnia wolnego.