Pracodawca spóźnia się z wypłatą – wezwanie do zapłaty


Jakich środków prawnych może użyć pracownik w sytuacji gdy pracodawca zalega z wypłatą wynagrodzenia? Przysługuje nam szereg uprawnień, jednak należy pamiętać, że radykalne rozwiązania mogą oznaczać utratę posady. Niemniej jednak, nikt nie godzi się na pracę za darmo, prawda? A zatem, w jaki sposób należy postępować aby skłonić pracodawcę do wypłacenia nam należnej pensji? Najlepiej zacząć od wezwania do zapłaty.

Zacznij od rozmowy ze swoim pracodawcą

Po przekroczeniu ustalonego w umowie terminu udaj się do swojego pracodawcy na rozmowę i zapytaj o powód, dla którego wynagrodzenie nie zostało przelane na Twoje konto. Być może zdarzyły się losowe sytuacje, które przekonają Cię do tego by poczekać kilka dni. Możesz oczywiście złożyć wezwanie do zapłaty i oczekiwać od pracodawcy zaświadczenia, w którym obliguje się on do uregulowania należności w danym terminie. Polubowne załatwienie sprawy nie pali za nami mostów. Co zrobić gdy pracodawca nie zamierza współpracować?

W jaki sposób pracownik może walczyć o swoje wynagrodzenie?

Pierwszym posunięciem z naszej strony powinna być skarga do Państwowej Inspekcji Pracy. Organ po otrzymaniu zawiadomienia przeprowadzi kontrolę zakładu pracy. Jeśli wykryte zostaną nieprawidłowości, pracodawca może zostać ukarany grzywną w wysokości do 30 tys. złotych. To wciąż nie daje nam jednak gwarancji uzyskania należnego wynagrodzenia. Jeśli kontrola PIP nie pomoże, jedynym rozwiązaniem będzie pozew do sądu pracy. To czasochłonny proces, który powinien jednak doprowadzić do wypłaty wynagrodzenia wraz z karnymi odsetkami.

Czy w przypadku braku umowy o pracę jesteśmy bezradni?

Powyższe sposoby postępowania dotyczą osób zatrudnionych na umowę o pracę, umowę zlecenie lub umowę o dzieło. Jeśli pracowałeś „na czarno” bez umowy, możesz zgłosić anonimową skargę do PIP. Istnieje małe prawdopodobieństwo że organ będzie w stanie wykazać nieprawidłowości. Możesz także udać się do sądu pracy, ale w tej sytuacji machina sprawiedliwości może się odbić rykoszetem i zaszkodzić Tobie. Praca bez umowy jest nielegalna. Jeżeli ten proces trwał długo, możesz odpowiadać karnie za składanie fałszywych deklaracji podatkowych.