Odsetki ustawowe za opóźnienia w spłacie pożyczki w 2019 roku


Nawet jeden dzień opóźnienia w spłacie zobowiązania daje wierzycielowi możliwość naliczenia odsetek ustawowych w związku ze zwłoką. Maksymalną kwotę odsetek reguluje ustawa o kredytach konsumenckich oraz Kodeks Cywilny. Niemniej jednak, suma naliczonych odsetek może być bardzo wysoka. W związku z tym, pożyczkobiorcy decydujący się na zaciągnięcie pożyczki z krótkim terminem spłaty powinni być szczególnie ostrożni.

Maksymalne odsetki ustawowe od opóźnień w spłacie

Przed rokiem 2016 pożyczkodawca w zasadzie nie był w żaden sposób ograniczany w kwestii naliczania odsetek za opóźnienia w spłacie. Zmiany w przepisach pozwoliły na ustalenie ustawowego progu, którego musi przestrzegać wierzyciel. W roku 2019, stawka odsetek ustawowych wynosi 7% kwoty zobowiązania w stosunku rocznym. Jednocześnie, suma wszystkich naliczonych odsetek nie może być wyższa niż 14%. Pamiętajmy, że wierzyciel ma prawo wliczyć do odsetek także koszty ewentualnego postępowania windykacyjnego.

Jak możemy samodzielnie obliczyć ustawowe odsetki?

Dłużnik ma możliwość wyliczenia kwoty odsetek ustawowych wynikających z opóźnień w spłacie zobowiązania. W tym celu należy pomnożyć liczbę dni zwłoki przez stawkę dzienną oraz kwotę zadłużenia, a następnie podzielić wynik przez 365 dni. Szybszym i wygodniejszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z pomocy kalkulatora odsetek dostępnego w Internecie. Jeżeli uzyskana kwota jest wyższa od ustawowego progu, wierzyciel może naliczyć maksymalnie 14% odsetek.

Czy wierzyciel może umorzyć odsetki za opóźnienie w spłacie?

Pożyczkobiorca ma możliwość złożenia wniosku o umorzenie odsetek za opóźnienia w spłacie. Wierzyciel może, ale nie musi, rozpatrzyć nasz wniosek pozytywnie. W praktyce, szanse na umorzenie odsetek są minimalne. W związku z tym, dłużnik powinien jak najwcześniej skontaktować się z wierzycielem i poinformować o niemożności uregulowania zobowiązania w terminie. Być może uda się wypracować kompromis, który pozwoli dłużnikowi uniknąć ustawowych odsetek w spłacie.