O czym informuje lista ostrzeżeń KNF?


Jednym z obowiązków Komisji Nadzoru Finansowego jest przestrzeganie obywateli naszego kraju przed podmiotami, które mogą stanowić zagrożenie dla naszych pieniędzy. Najczęściej chodzi o parabanki, które przyjmują w ryzykowny obrót pieniądze swoich klientów i nie informują o bardzo wysokim ryzyku straty. Aby ostrzegać przed podobnymi praktykami, KNF stworzył internetową listę ostrzeżeń, na której możemy sprawdzić firmy podejrzane o nieuczciwe działania.

Jak działa lista ostrzeżeń KNF?

Zasady działania listy ostrzeżeń KNF są bardzo proste. Komisja otrzymuje zawiadomienie o podmiocie, który może dopuszczać się nieuczciwych praktyk wobec swoich klientów. Jeśli podejrzenia są uzasadnione, KNF rozpoczyna postępowanie i umieszcza podmiot na swojej liście, tak, aby przestrzegać obywateli. Lista jest aktualizowana o nowe informacje, które pojawiły się w wyniku postępowania. Jeśli z czasem okażę się, że firma nie dopuszczała się nielegalnych praktyk, zostaje oczyszczona z zarzutów i usunięta z listy.

W jaki sposób KNF wyszukuje podejrzane firmy?

Komisja Nadzoru Finansowego sprawdza wszystkie sygnały, które docierają z wielu źródeł. Zawiadomienie może złożyć praktycznie każdy podmiot oraz osoba prywatna. Najczęściej, sygnały pochodzą od innych organów państwowych (Policji, Krajowej Izby Skarbowej, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów). Po otrzymaniu takiego sygnału, KNF analizuje sprawę i podejmuje decyzje o ewentualnym wszczęciu postępowania. Wtedy podmiot trafia na listę ostrzeżeń.

Za co można trafić na listę ostrzeżeń KNF?

Najczęściej na listę ostrzeżeń KNF trafiają firmy, które działają na zasadzie banków i przyjmują od klientów pieniądze np. na korzystne lokaty oszczędnościowe. Następnie, wykorzystuje otrzymane środki do inwestycji co wiążę się z wysokim ryzykiem straty. Takie działania mogą podejmować wyłącznie banki posiadające licencje Komisji Nadzoru Finansowego. Na listę mogą trafić także podmioty, które stosują mechanizmy działania podobne do piramidy finansowej. Lista ostrzeżeń ma w porę informować klientów o zagrożeniu ich środków.