Kim jest wierzyciel i jakie prawa posiada?


W kodeksie cywilnym nie ma jednoznacznej definicji osoby wierzyciela. Wiadomo jednak, że jest to osoba, która posiada prawo do ubiegania się o zwrot świadczeń pożyczonych dłużnikowi. Osoby zadłużone często traktują wierzyciela jak wroga. To duży błąd, ponieważ brak współpracy może zakończyć się poważnymi konsekwencjami prawnymi. Wierzyciel posiada bowiem szereg uprawnień pozwalających mu dążyć do odzyskania swojej własności.

Kiedy należy obawiać się wierzyciela?

Wierzycielem może być instytucja, bank, firma pożyczkowa, osoba prywatna lub przedsiębiorca, który pożyczył dłużnikowi określone środki i ma problem z ich odzyskaniem na podstawie określonych wcześniej warunków spłaty. Wierzyciel może wejść na drogę sądową, lecz biorąc pod uwagę szereg formalności i dodatkowe koszty, zwykle będzie starał się znaleźć porozumienie z dłużnikiem. Warto zatem zdecydować się na współpracę i dążyć do wynegocjowania nowych warunków spłaty zobowiązania. Rozwiązanie to jest lepsze zarówno dla dłużnika, jak również wierzyciela.

W jaki sposób wierzyciel może odzyskać dług?

Gdy dłużnik nie wywiązuje się z warunków umowy i nie spłaca swojego zobowiązania, wierzyciel może podjąć konkretne działania. Pierwszym krokiem jest zwykle próba nawiązania kontaktu i wyjaśnienia sytuacji. Gdy to nie pomoże, wierzyciel korzysta z pomocy firmy windykacyjnej, która może odwiedzić dłużnika w jego domu. Dłużnik nie ma obowiązku wpuszczać windykatora i może stanowczo odmówić podjęcia dialogu. Dla wierzyciela jest to jasny sygnał, że pozostało tylko jedno rozwiązanie by odzyskać należne świadczenia.

Tym rozwiązaniem jest wejście na drogę sądową i wystąpienie o rozpoczęcie egzekucji komorniczej. Wierzyciel ma prawo wybrać konkretną firmę komorniczą. Wyjątkiem są sprawy dotyczące długów w postaci nieruchomości. Ponadto, może również zobligować komornika do poszukiwania majątku, który może być utajony przez dłużnika. Egzekucja komornicza wiąże się jednak z dodatkowymi kosztami i szeregiem formalności. W związku z tym, wielu wierzycieli traktuje ten krok jako absolutną ostateczność w procesie odzyskiwania długów.