Czym jest pożyczka leasingowa?


Pożyczka leasingowa to bardzo ciekawy produkt finansowy, który w dużej mierze przypomina kredyt gotówkowy. Jedną z podstawowych różnic jest jednak to, że świadczenia udziela firma leasingowa, a nie bank. Pożyczki leasingowe zyskały dużą popularność szczególnie pośród osób ubiegających się o dotację unijną. Uzyskanie środków finansowych pozwala na zakup środków trwałych, które następnie mogą być finansowane z dotacji unijnych.

Do kogo adresowana jest pożyczka leasingowa?

Od kilku lat pożyczka leasingowa jest chętnie wykorzystywana przez rolników i przedsiębiorców, którzy ubiegają się o przyznanie dotacji unijnej lub już posiadają to świadczenie. Otrzymane pieniądze pozwalają na zakup środków trwałych, które następnie mogą zostać sfinansowane przez dotacje. Zasadniczą cechę pożyczki leasingowej jest to, że uzyskane w ten sposób środki nie mogą zostać przeznaczone na nic innego niż zakup środków trwałych. W odróżnieniu od kredytu hipotecznego, pożyczki udziela firma leasingowa.

Główne atuty pożyczki leasingowej

Pożyczka leasingowa posiada szereg zalet, które sprawiają, że produkt finansowy jest wyjątkowo korzystny dla przedsiębiorców. Przede wszystkim, niewymagany jest wkład własny, co pozwala na rozwój firmy od zera. Klienci mogą także liczyć na bardzo dogodne warunki spłaty. Okres finansowania może zostać rozciągnięty nawet na 10 lat. Pożyczkobiorca ma wybór między ratami stałymi, malejącymi lub sezonowymi. Elastyczny harmonogram umożliwia łatwe zmiany terminu ich spłat. Z otrzymaniem pożyczki leasingowej wiążą się także mniejsze formalności.

Pożyczka leasingowa a tradycyjne formy leasingu

Podstawową różnicą między pożyczką leasingową a tradycyjnymi formami leasingu jest to, że w momencie podpisania umowy pożyczkowej klient automatycznie staje się właścicielem środków udzielonych przez firmę leasingową. Z kolei w przypadku innych form leasingu, właścicielem w trakcie okresu finansowania pozostaje firma leasingowa. Ta różnica przemawia na korzyść pożyczki, która pozwala na lepszą amortyzację kosztów oraz możliwość uzyskania zwrotu podatku VAT.