Kto i na co bierze kredyty? Profil pożyczkobiorcy

Aktualne zadłużenie Polaków jest bardzo duże. Zgodnie z Indeksem Płatności Polaków, pod koniec grudnia 2018 roku suma zobowiązań kredytowych i pozakredetyowych to ponad 67 miliardów złotych. Choć staramy się coraz rozsądniej gospodarować wydatkami, to wciąż wiele osób zaciąga zobowiązania finansowe, a następnie ma problemy z ich spłatą. Sprawdźmy, jak wygląda profil pożyczkobiorcy i na co najczęściej zaciągamy kredyty oraz pożyczki?

Pieniądze na niezbędne wydatki

Zdecydowana większość pożyczkobiorców decyduje się na zaciągniecie zobowiązania w celu uregulowania niezbędnych opłat. Należy tu wyróżnić rachunki, koszty koniecznych napraw w mieszkaniu czy samochodzie, a także zakup artykułów codziennego użytku. To pokazuje, że wciąż mnóstwo osób ma problem by „przeżyć do pierwszego”. Należy także nadmienić, że jedynie 40% ankietowanych wyraża zadowolenie ze swojej aktualnej sytuacji finansowej.

Kredyt na większe wydatki

Wiele osób zaciąga również nieco większe zobowiązanie finansowe w celu zakupu nieruchomości lub samochodu. W popularnych celach wymienianych przez pożyczkobiorców w Polsce należy wymienić także zakup sprzętu RTV/AGD oraz remont mieszkania. Nieco rzadziej Polacy zaciągają pożyczkę gotówkową na wymarzoną wycieczkę i spędzenie wakacji. W gronie seniorów częstym celem jest również podjęcie zobowiązania finansowego na rzecz leczenia. Warto także wymienić kredyty konsolidacyjne w celu połączenia kilku źródeł zadłużenia w jedno większe.

Profil przeciętnego pożyczkobiorcy w Polsce

Co trzeci klient banków lub firm pozabankowych to osoba młoda poniżej 30 roku życia. W gronie pożyczkobiorców dominują jednak osoby powyżej 41 roku życia. Zdecydowana większość klientów to osoby pracujące i zarabiające. Połowa pożyczkobiorców to osoby z wykształceniem średnim, natomiast tylko co piąta osoba posiada wykształcenie wyższe. Z danych demograficznych wynika również, że zdecydowana większość pożyczkobiorców to ludzie z większych miast.