O czym informuje lista ostrzeżeń KNF?

Jednym z obowiązków Komisji Nadzoru Finansowego jest przestrzeganie obywateli naszego kraju przed podmiotami, które mogą stanowić zagrożenie dla naszych pieniędzy. Najczęściej chodzi o parabanki, które przyjmują w ryzykowny obrót pieniądze swoich klientów i nie informują o bardzo wysokim ryzyku straty. Aby ostrzegać przed podobnymi praktykami, KNF stworzył internetową listę ostrzeżeń, na której możemy sprawdzić firmy podejrzane o nieuczciwe działania. Jak […]

Czym jest pożyczka leasingowa?

Pożyczka leasingowa to bardzo ciekawy produkt finansowy, który w dużej mierze przypomina kredyt gotówkowy. Jedną z podstawowych różnic jest jednak to, że świadczenia udziela firma leasingowa, a nie bank. Pożyczki leasingowe zyskały dużą popularność szczególnie pośród osób ubiegających się o dotację unijną. Uzyskanie środków finansowych pozwala na zakup środków trwałych, które następnie mogą być finansowane z dotacji unijnych. Do kogo […]

Pracodawca spóźnia się z wypłatą – wezwanie do zapłaty

Jakich środków prawnych może użyć pracownik w sytuacji gdy pracodawca zalega z wypłatą wynagrodzenia? Przysługuje nam szereg uprawnień, jednak należy pamiętać, że radykalne rozwiązania mogą oznaczać utratę posady. Niemniej jednak, nikt nie godzi się na pracę za darmo, prawda? A zatem, w jaki sposób należy postępować aby skłonić pracodawcę do wypłacenia nam należnej pensji? Najlepiej zacząć od wezwania do zapłaty. […]

Kim jest wierzyciel i jakie prawa posiada?

W kodeksie cywilnym nie ma jednoznacznej definicji osoby wierzyciela. Wiadomo jednak, że jest to osoba, która posiada prawo do ubiegania się o zwrot świadczeń pożyczonych dłużnikowi. Osoby zadłużone często traktują wierzyciela jak wroga. To duży błąd, ponieważ brak współpracy może zakończyć się poważnymi konsekwencjami prawnymi. Wierzyciel posiada bowiem szereg uprawnień pozwalających mu dążyć do odzyskania swojej własności. Kiedy należy obawiać […]

Ulga na dziecko w 2019 roku – komu przysługuje?

Jednym z odliczeń podatkowych najczęściej wykorzystywanych przez Polaków jest ulga prorodzinna czyli ulga na dziecko. Odliczenie to przysługuje rodzicom, rodzicom zastępczym oraz opiekunom prawnym pełniącym faktyczną opiekę na dzieckiem. Aby skorzystać z ulgi, trzeba spełniać szereg ustawowych wymagań. Dokładna wysokość przyznanej ulgi zależy w głównej mierze od liczby dzieci. Warunki skorzystania z ulgi prorodzinnej W celu skorzystania z ulgi prorodzinnej […]