Kto i na co bierze kredyty? Profil pożyczkobiorcy

Aktualne zadłużenie Polaków jest bardzo duże. Zgodnie z Indeksem Płatności Polaków, pod koniec grudnia 2018 roku suma zobowiązań kredytowych i pozakredetyowych to ponad 67 miliardów złotych. Choć staramy się coraz rozsądniej gospodarować wydatkami, to wciąż wiele osób zaciąga zobowiązania finansowe, a następnie ma problemy z ich spłatą. Sprawdźmy, jak wygląda profil pożyczkobiorcy i na co najczęściej zaciągamy kredyty oraz pożyczki? […]

Kredyt w rachunku bieżącym – czym jest i kiedy warto z niego korzystać?

Kredyt gotówkowy może zostać udzielony na rachunku bieżącym. Wtedy mówimy o kredycie obrotowym lub linii kredytowej. To niezwykle wygodne rozwiązanie, które pozwala w dowolnej chwili sięgnąć po dodatkowe środki i przeznaczyć je na dowolny cel. Oczywiście jest to sposób adresowany do osób posiadających wysoką zdolność kredytową. Kiedy warto zaciągnąć zobowiązanie finansowe w ramach kredytu w rachunku bieżącym? Czym jest kredyt […]

Na czym polega windykacja i jakie prawa ma dłużnik?

Wiele osób mylnie utożsamia windykację z postępowaniem komorniczym. Windykacja to proces polegający na mediacji pomiędzy dłużnikiem, a firmą pożyczkową lub bankiem. Ta forma odzyskiwania długów polega na negocjacjach oraz próbie uzyskania korzystnego dla obu stron kompromisu. Warto zatem wiedzieć, jakie prawa przysługują dłużnikowi w procesie windykacji oraz czym dokładnie różni się ten proces od egzekucji komorniczej. Windykacja polubowna oraz sądowa […]